วิธีการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครไพล์

1. การตอกเสาเข็ม จะต้องใช้ตุ้มตอกที่มีขนาด 1-2 ตัน ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครไพล์ที่มีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ โดยมีความกว้างของพื้นที่อย่างน้อย 120 เซนติเมตร ยาวประมาณ 300 เซนติเมตร และมีพื้นที่ความสูงของหลังคามากกว่า 320 เซนติเมตร เริ่มต้นด้วยการตอกเสาเข็มลงไปทีละท่อน พร้อมกับเชื่อมต่อเสาแต่ละท่อนให้เข้ากันด้วยการเชื่อมไฟฟ้า และจะต้องทำการตรวจคุณภาพบริเวณรอยเชื่อมต่อด้วยวิธี Penetrant test ซึ่งทำการจดบันทึกตามจำนวนครั้งที่ทำการตอก (Blow Count) โดยเมื่อทำการตอกเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย (Last Ten Blows) จะต้องทำการตรวจสอบเรื่องความสมบูรณ์ของเสาสปันไมโครไพล์และการรับน้ำหนัก ซึ่งตามปกติจะต้องใช้ Danish’s Formula เพราะสามารถบอกค่าของการทดสอบน้ำหนักได้ใกล้เคียงมากที่สุด ในบางกรณีอาจจะใช้การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธี Dynamic Load Test ได้เช่นเดียวกันกับเสาเข็มขนาดใหญ่ทั่วไป

2. การกดอัดเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยใช้แม่แรงไฮดรอลิคเพื่อทำการกดอัดเสา การติดตั้งเสาเข็มด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับในกรณีที่ การทำงานนั้นไม่สามารถทำได้ตามวิธีจากข้อ 1 ซึ่งตามปกติจะต้องใช้สำหรับงานเสริมฐานราก เพราะว่าต้องเข้าไปทำงานบริเวณใต้อาคารในพื้นที่ที่คับแคบมากๆ ประกอบกับพื้นที่มีระยะความสูงจำกัด เมื่อทำงานเสร็จสิ้นจำต้องทำการตรวจสอบรอยต่อเชื่อม เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 เพียงแต่การตรวจสอบค่าความสามารถในการรับน้ำหนักนั้น จะต้องทำการตรวจสอบด้วยมาตรวัดแรงดันจากแม่แรงไฮดรอลิคที่ผ่านการสอบเทียบ (Calibration) มาแล้ว

คุณลักษณะเด่นของเสาเข็มสปันไมโครไพล์
– สามารถทำงานในที่แคบได้เพราะเราใช้ปั้นจั่นที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้สำหรับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (เสาเข็มเพื่อการต่อเติม)โดยความสูงของปั้นจั่นมีลักษณะสูงไม่เกิน 3 เมตร เหมาะกับการต่อเติมบ้าน, แก้ไขปัญหาอาคารทรุด, ปรับปรุงโรงงาน
– ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง สะดวก สะอาด ไม่มีดินโคลน แข็งแรงและทนทาน
– สามารถตอกได้ลึกตามความเป็นจริง ตั้งแต่ 1 เมตร จนถึงชั้นดินดาล
– มั่นใจในคุณภาพการรับน้ำหนัก สามารถรับน้ำหนักตามที่วิศวกรออกแบบไว้ โดยสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-40 Ton/Pile
– สามารถตอกชิดกำแพง ผนังบ้านได้ เป็นเสาเข็มตอกที่ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมแตกร้าว ไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้าน
– ไม่สั่นสะเทือนขณะติดตั้ง เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ที่ต้องเสริมเสาเข็มนั้น มักจะมีปัญหาความบกพร่องของฐานรากอยู่ก่อนแล้ว จึงไม่ควรให้มีแรงสั่นสะเทือน อันจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อฐานราก หรือโครงสร้างอาคารมากขึ้น
– รับน้ำหนักได้ทันที เป็นเสาเข็มชนิดที่เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ สามารถรับน้ำหนักได้ทันที เหมาะกับอาคารที่มีการทรุดตัวค่อนข้างมาก หรืออาคารที่ต้องชดเชยความแข็งแรงอย่างรวดเร็ว

เสาเข็มเพื่อการต่อเติม ไมโครไพล์ และ Spun Micro Pile เป็นเสาเข็มสำหรับติดตั้ง ต่อเติมอาคาร บ้านเรือนต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คุณต้องการหากคุณเลือกใช้งานสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รับประกันความปลอดภัยจากการใช้งาน ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน โครงสร้างตึก, อาคาร, บ้านเรือน จะยังคงอยู่ไม่ถล่ม ยังคงรับน้ำหนักได้ดี ปลอดภัย เพราะเราเลือกใช้ เสาเข็มเพื่อการต่อเติม Spun Micro Pile ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน